Stacks Image 27110
Stacks Image 27289

Design og layout af omslag og indhold, typografering, billedbehandling: FLEMMING DUPONT/PULPNOIR.

Titel: LIGE VED NÆSTEN. Udgiver: MUSEET FOR RELIGIØS KUNST. Udstillingskatalog.

Stacks Image 27316
Stacks Image 27319
Stacks Image 27309
Stacks Image 27312
Stacks Image 27302
Stacks Image 27305
Stacks Image 27295
Stacks Image 27298
Stacks Image 27323
Stacks Image 27326
Stacks Image 27330
Stacks Image 27333

Copyright © FLEMMING DUPONT/PULPNOIR

Stacks Image 27351
Stacks Image 27355