Stacks Image 27110

Design og layout af omslag og indhold, typografering: FLEMMING DUPONT/PULPNOIR.

Titel: PATRIARKERNE. Udgivere: MUSEET FOR RELIGIØS KUNST & STIFTUNG CHRISTLICHE KUNST WITTENBERG. Udstillingskatalog.

Stacks Image 27309
Stacks Image 27312
Stacks Image 27302
Stacks Image 27305
Stacks Image 27295
Stacks Image 27298

Copyright © FLEMMING DUPONT/PULPNOIR

Stacks Image 27330
Stacks Image 27338